Mgr. Martin Serátor

Advokátní koncipient, Bratislava
  • E-mail: office@ksd.sk
  • Tel.: + 421 911 797 396

Martin Serátor je advokátskym koncipientom KŠD LEGAL advokátska kancelária s.r.o. Štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave ukončil v roku 2016. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia pôsobil ako advokátsky koncipient a v advokátskej kancelárii KŠD LEGAL advokátska kancelária s.r.o. pôsobí od roku 2017. Martin Serátor poskytuje právne poradenstvo v oblasti občianskeho, obchodného práva, záväzkovo-právnych vzťahov a vymáhania pohľadávok. Martin Serátor plynule hovorí slovensky, česky a anglicky.

Vzdělání

  • Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, odbor: Právo, 2016

Specializace

  • Občianske právo
  • Obchodné právo
  • Vymáhanie pohľadávok

Jazyky

  • Slovenština
  • Čeština
  • Angličtina