JUDr. Petr Šťovíček, Ph.D.

Advokát, Praha
 • E-mail: ksd@ksd.cz
 • Tel.: +420 221 412 611

Petr Šťovíček vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Na své „alma mater“ pokračoval v dalším vzdělávání a postupně obhájil titul doktora práv (JUDr.) a rovněž mezinárodně uznávaný akademicko-vědecký titul doktora právních věd (Ph.D.).

Vedle pražské právnické fakulty Petr úspěšně absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity v Bayreuthu ve Spolkové republice Německo. V současné době působí v rámci KŠD LEGAL jako advokát. Petr se věnuje především občanskému právu (právu nemovitostí) a související civilní sporné agendě. V těchto oblastech se řadí mezi přední odborníky v České republice.

Vedle právní praxe se Petr věnuje také publikační činnosti a je autorem řady odborných publikací z oblasti občanského práva, působil jako člen několika odborných komisí (např. Rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, meziresortních ministerských komisí, legislativních komisí pro přípravu řady zákonů) a jako poradce předsedy Asociace krajů České republiky. V letech 2009-2012 Petr Šťovíček působil jako náměstek a posléze ředitel Pozemkového fondu České republiky a v letech 2013-2014 jako ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu.

Petr hovoří plynně česky, anglicky a německy.

Vzdělání

 • JUDr. a Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Právnická fakulta Univerzity v Bayreuthu (Spolková republika Německo)

Specializace

 • Nemovitosti, stavební právo
 • Pozemkové právo
 • Občanské právo
 • Restituční právo
 • Řešení sporů a arbitráže

Jazyky

 • Čeština
 • Angličtina
 • Němčina